Българската ИТ индустрия

Годишен доклад за състоянието на софтуерния сектор в България:
BASSCOM_Barometer_2021_BG.pdf