Въпроси и отговори

В: Какви са условията за участие?

О: За да участвате в инициативата, трябва да отговаряте на следните условия:

Да сте пълнолетен български гражданин или да имате двойно гражданство, едно от които е българско
Да пребивавате в чужбина през последната една година като студент или работещ
Да изучавате или да имате опит, свързан със софтуерната индустрия - програмиране, QA, системно администриране, уеб дизайн, devops, софтуерна архитектура, UI/UX дизайн, продуктов мениджмънт, управление на проекти, маркетинг, продажби на високотехнологични продукти, управление на таланти, поддръжка на клиенти
Да имате интерес да се завърнете в България дългосрочно или да разширите контактите си в българската ИТ индустрия

В: Какви са изискванията към мотивационното писмо и видеото?

О: Кандидатстването се извършва по избор с мотивационно писмо или кратко видео. И двете са в напълно свободен формат и можете да изберете изразното средство и жанр, които най-добре ще Ви представят, а техническите изисквания са следните:

Текст - до 2 страници стандартен шрифт или презентация до 5 слайда. Езици - български или английски

Видео - до 3 минути, езици – български или английски

В: Как ще бъдат избрани участниците?

О: Участниците ще бъдат избрани от Управителния съвет на БАСКОМ на база кандидатурата и след разговор с кандидата.

В: Материалите, които ви изпратя (писмо/видео) ще бъдат ли публично оповестявани?

О: Да, части от тях е възможно да бъдат оповестявани в медиите или споделяни с наши партньори по различни комуникационни канали. Ето защо молбата ни е да имате авторски права или разрешение за ползване върху всички материали (текст, музика, изображения), които използвате.

В: Кои разходи ще бъдат покрити?

О: БАСКОМ ще покрие транспортните разходи (самолет и трансфер от/до летище София), нощувки в рамките на събитието, обяд в дните на събитието и транспорт София-Пловдив-София. Всички останали разходи, трябва да бъдат покрити от участниците.

В: Какви са сроковете за участие?

О: Ще приемаме кандидатури за участие до 31.05.2022.

В: Ще получа ли обратна връзка ако не бъда избран?

О: Ще получите обратна връзка по имейл.

В: Това еднократна инициатива ли е?

О: Инициативата ще бъде периодична и планираме да има следващи издания. След първата сесия ще направим анализ и ще решим как да продължим - на годишна база или с по-чести срещи.

В: Ако не бъда избран, имам ли право да кандидатствам отново?

О: Да, можете да кандидатствате, ако все още изпълнявате условията по т.1

В: Ако бъда избран, имам ли право да кандидатствам отново?

О: Идеята ни е да достигнем до възможно най-много хора, така че ако бъдете избран/а, това ще бъде преживяване, което няма да се повтори и ще трябва взаимно да се постараем да е максимално полезно.

В: Ако реша да остана по-дълго от предвиденото, разходите ми ще бъдат ли покрити?

О: Ако бъдете одобрен/а за участие, ще обсъдим допълнително тези детайли, оставаме гъвкави за различни решения.

В: Ако в този период съм пристигнал самостоятелно в България, мога ли да кандидатствам за участие в инициативата?

О: Да, ако отговаряте на условията, няма проблем да ни изпратите своята кандидатура.