Privacy Policy

Политика за поверителност
 
Тази Политика за поверителност обяснява как ние събираме и обработваме Вашите данни в качеството ни на Администратор.

1. КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ?
Ние, СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ КОМПАНИИ  /БАСКОМ/", сме Администратор по отношение на Вашите лични данни и носим отговорност за тях.
Ако имате някакви въпроси относно начина на обработване на личните Ви данни, моля, свържете се с нас.

Данни за контакт с нас:
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ КОМПАНИИ  /БАСКОМ/"
, ЕИК 130886020, представлявано от Доброслав Димитров, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бойчо войвода“ № 7,  ет.4, 02/489 97 43.
Може да се свържете с нас на горните адреси, както и на е-mail: office@basscom.org.
Определили сме Мая Маринова за отговорник по защита на личните данни.

СДРУЖЕНИЕ БАСКОМ, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Ето защо ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ КОМПАНИИ  /БАСКОМ/", уважава Вашата лична неприкосновеност. СДРУЖЕНИЕ БАСКОМ, събира, съхранява, използва и обработва  лични данни единствено, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността й при спазване на приложимите законови изисквания.
 
ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ
•  Ако сте в договорни отношения с нас, моля, проверете свързаните с тях условия и/или политики: те могат да съдържат допълнителни подробности за това как събираме и обработваме данните Ви.
• Обърнете внимание и на допълнителна информация и условия, с които Ви запознаваме на различни етапи от нашето взаимодействие.
• Предоставяйки ни данни, Вие ни декларирате, че сте на възраст над 18 /осемнадесет/ години.
Много важно е информацията, която имаме за Вас, да бъде вярна и актуална. Моля, информирайте ни при промени или ако забележите грешки.

3. КАКВИ ВАШИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ, С КАКВА ЦЕЛ И НА КАКВО
ОСНОВАНИЕ?

 Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• личните Ви данни не се използват за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен със съгласието Ви и в случаите, изрично предвидени в закона.
• личните данни се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели;
• личните данни са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се използват;
• личните данни са защитени с мерки за сигурност, съответстващи на определеното „Ниво на въздействие“.

Ние обработваме лични данни с определени цели и на съответни правни основания, в зависимост от Вашата роля спрямо нас.
3.1. Когато сте посетител или потребител на нашия уебсайт: http://www.basscom.org/
А) Автоматично събирана информация: Вие може да получите достъп до уебсайта, без да въвеждате лични данни. Но и в този случай автоматично се обработва определена информация, като Бисквитки (Cookies) и Анализ на уебсайта чрез Google Analytics.

1. Бисквитки (Cookies)

За да направим уебсайта ни възможно най-лесен за ползване от потребителите, ние използваме т. нар. „бисквитки”, подобно на много други оператори на уебсайтове. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра Ви. Повечето „бисквитки”, които използваме, са сесийни бисквитки. Те се изтриват автоматично в края на посещението Ви. Използваме обаче и постоянни „бисквитки”. Те служат за подобряване насочването на потребителите. Можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за създаването на „бисквитки”, така че тяхното използване да е напълно прозрачно за Вас. По принцип можете също да откажете приемането на бисквитки чрез настройките на браузъра си. Това обаче може да означава, че може да не сте в състояние да използвате всички функции на уебсайта.

2. Анализ на уебсайта чрез Google Analytics.

За да подобряваме непрекъснато нашия уебсайт, ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитките” за използването Ви на този уебсайт, обикновено се изпраща на сървър на Google в Европа (или в държава-членка на Европейското икономическо пространство) за анонимизиране на IP адреса, така че се изключват всички лични характеристики. Едва след анонимизирането му, съкратеният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Само в изключителни случаи се налага прехвърляне и съхранение на пълния IP адрес на сървър на Google в САЩ. Този уебсайт използва Google Analytics с разширение за анонимно събиране на IP адреси (така нареченото IP маскиране). От наше име Google ще използва събраната информация за оценка използването на уебсайта,

Б) Социалните приставки или бутони Linkedin или други. Използването им е по Ваше желание. Тези бутони представляват връзка към сайтове на трети страни, които, посредством бисквитки, събират и обработват лични данни съгласно свои политики. Ние не носим отговорност за тях, но с оглед на Вашата информираност и права, Ви Молим да се запознаете с тях.

Поставили сме тези приставки, за да направим уебсайта ни по-функционален за посетители, както и за да популяризираме нашата дейност и услуги, ако Вие доброволно споделите наше съдържание в съответните сайтове. Приемаме това за наш легитимен интерес. 

В) Препратки към други сайтове. Нашият сайт може да препраща към други сайтове. Ако решите да последвате тези препратки, моля запознайте се подробно с политиките за защита на личните данни на съответните сайтове, за да разберете как ще се обработва Вашата информация от третите лица.

Г) Понякога обработваме Вашите данни и на преддоговорно основание. Това основание прилагаме във всички случаи, в които Вие поискате да сключите договор с нас и ние обработваме необходимите Ваши данни с тази цел. В други случаи между нас може да е налице сключен договор и обработването на Вашите лични данни чрез уебсайта да е във връзка с изпълнение на наше договорно задължение. Ако кандидатствате за работа при  нас, моля запознайте се с т. 3.9. по-долу.

Д) Чувствителни данни за Вас /специални категории лични данни/. Ние не събираме такива данни за Вас. Специални категории данни, или още „чувствителни данни”, са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифициране на физическо лице, данни за здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация. Моля, не ни предоставяйте такива данни. Предоставянето на такива данни, както и на други лични данни, които не са необходими за съответната цел на взаимодействието ни с Вас, излага на излишен риск Вашите права.

3.2. Ако сте посетител на нашия офис: В този случай ще Ви помолим да се представите и да ни предоставите основна информация за Вас /Вашите имена, организация, за която работите или представлявате/, можем да отразим също деня, в който сте ни посетили. 

3.3. Ако сте участник в наше събитие: Ще съберем необходимата информация за Вашето включване и участие. Понякога може да поискаме информация за Вашите предпочитания, за да направим събитието по-приятно или полезно за Вас. В някои случаи събитията може да бъдат заснети с камери или фотоапарати и ние може да използваме съответни записи или снимки, както и информация за Вашето участие, за да рекламираме нашето събитие в медиите, на нашия уебсайт, в презентация или други, вкл. когато заснемането или филмирането е необходимо за изпълнение по проект. Ако това Ви притеснява, Вие може предварително да ни информирате, че не желаете да публикуваме информация за Вас или Вашия образ. Може също да поискаме от Вас обратна връзка за това как оценявате нашето събитие. Вие винаги имате право да възразите срещу този начин на използване на данните Ви, както е описано по-долу във връзка с Вашите права.

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте и за нуждите на отчети по проекти.  

3.4. Ако сте представляващ или служител на член на Сдружението. Ние обикновено обработваме следната информация за представляващите или служители /посочени за контакт или упълномощени по определен повод/ на нашите членове: Основна информация: имена, ЕГН, е-mail, телефон, заемана позиция и месторабота; Друга информация за членовете: информация за вашата дейност като членове /например, участие в наши събития, ваши предложения, кореспонденцията, която имаме с Вас, начина, по който сте гласували на наши Общи събрания и други срещи и други/. По повод участието на Сдружението в различни проекти, свързани с предмета му на дейност и целите на Сдружението, ние може да споделяме информация за нашите членове /най-вече Основна информация/ с лицата, отговорни за участието ни в проекта, например държавни и общински органи, Министерства, сдружения с нестопанска цел. В тези случаи ние се позоваваме на нашия легитимен интерес да осъществяваме предмета си на дейност, както и целите, за които е учредено Сдружението. Ние няма да Ви информираме изрично и предварително за всеки случай, в който ще предаваме такава информация, но Вие винаги може да се обърнете към нас за справка.

3.4.1. Ако сте член на наш управителен орган. В тези случаи, в допълнение на информацията за нашите членове, обработваме и информация за дейността Ви и Вашите изявления в качеството Ви на членове на управителен орган.

3.5. Ако ни „следвате” в социалните мрежи. Ако сте „харесали” нашия профил в социална мрежа или го „следвате”, съгласно практиките на съответните мрежи, Вие ще виждате съобщения или материали, публикувани от нас на страницата ни.

3.6. Ако сте лице за контакт на наш партньор, доставчик, съконтрагент:
Това означава, че Вие представлявате организация - наш партньор, доставчик, съконтрагент или сте неин служител. За да поддържаме деловите си отношения с организацията, ние често ще имаме нужда от информация за Вас, например: Вашите имена, телефон, имейл, визитна картичка, информация за Вашата длъжност в съответната организация. Ще обработваме също и следната информация: писмена/електронна или друга кореспонденция с Вас; данни, съдържащи се в документация във връзка с отношенията ни с организацията, например Ваши подписи, описание на Ваше поведение, Ваши изявления и др.; всяка друга информация, която ни е необходима във връзка с деловите отношения с организацията.

3.7. За какви други цели може да използваме Вашите лични данни?
По-горе сме описали най-типичните цели за обработването им, но следва да имате предвид и следните цели:
- за администриране на нашата дейност, включително отчетност и анализ в самото сдружение – наш легитимен интерес;
- превенция на измами и други незаконни и престъпни дейности - наш легитимен интерес;
- за установяване и защита на правни претенции - наш легитимен интерес;
- за изпълнение на наши задължения по договор, по който не сте страна - наш легитимен интерес;
- за анализ ефективността на нашите услуги и дейност и подобряването им – наш легитимен интерес.
- за изпълнение на наши задължения по договор, по който сте страна;
- за изпълнение на наши задължения, приложими по закон, например счетоводни, данъчни и други задължения;

3.8. На какво правно основание обработваме Вашите данни?

3.8.1. Наше законово задължение
Това са случаите, в които обработването на Вашите лични е данни е необходимо за спазване на наше законово задължение.

3.8.2. Наш легитимен интерес
Когато определяме нашето правно основание като „легитимен интерес”, ние първо преценяваме какъв е той и дали обработването на Вашите данни е необходимо за неговото постигане. Преценяваме също дали Вашите интереси, основни права и свободи нямат преимущество над него. Независимо от нашата преценка, Вие винаги имате право да възразявате срещу обработването, основано на легитимните интереси, както е описано по-долу в т. 9.1.4.

3.8.3. Преддоговорно или договорно основание Когато следва да предприемем необходими стъпки, по Ваше искане, за сключване на договор помежду ни или да изпълним вече сключен между нас договор. В тези случаи ние ще положим грижа да обработваме само необходимата за целта Ваша информация.

3.8.4. Вашето съгласие
Това е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за Вашата воля, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за обработване на Вашите лични данни за конкретна цел. Ако се налага да обработваме Ваши „чувствителни данни” на основание Ваше съгласие, то същото следва също да бъде изрично дадено. В т. 9.1.7. ще разберете как може по всяко време да оттеглите Вашето съгласие. Имайте предвид, че съгласието е правно основание, различно от описаните по-горе. Например, подписване на договор помежду ни, не е равносилно на даване на съгласие.

Ако имате притеснения или колебания за това какво е точно приложимото основание за конкретна цел на обработване на Вашите данни, Вие винаги може да се обърнете към нас.

4. МОЖЕ ЛИ ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ?

Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни, в случай че съществува такова Ваше договорно или законово задължение. Ако в такива случаи Вие не ни предоставяте тези данни при поискване, може да не успеем да сключим или да изпълним договора, или да реализираме някоя от другите цели. Във всички случаи ние ще Ви уведомим за това.

5. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу:

5.1. С членове и партньори, съконтрагенти на сдружението – на основание нашия легитимен интерес да осъществяваме дейността си.

5.2. Доставчици на услуги – обработващи лични данни. Това могат да бъдат хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация, куриери. С тях сключваме договори, които гарантират сигурността на Вашите данни.

5.3. Други администратори на лични данни, които ни предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи, организатори на събития и други – когато това е необходимо за нашия легитимен интерес да ни предоставят определена услуга.

5.4. Публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване.

6. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство и не се предават в други държави („трети държави”).

7. СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до Вашите лични данни без разрешение. Ние също така предоставяме достъп до Вашите лични данни само на тези служители и партньори, които имат конкретна бизнес необходимост да имат достъп до такива данни.

8. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.
Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване и дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

За данъчни цели законът изисква от нас да съхраняваме основна информация за нашите клиенти (включително данни за контакти, идентичност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на десет години /плюс текущата/, след приключване на съответните отношения.

В много случаи ще се съобразим с давностните срокове съгласно приложимото законодателство, например, за завеждане на определени искове, което е в наш легитимен интерес.

Във всички случаи ние предприемаме мерки за ограничаване на достъпа до личните данни на съответни етапи, с оглед текущото обработване на данните и съответните цели.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за статистически или други цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас.

9. ВАШИТЕ ПРАВА

 9.1. При определени обстоятелства, по закон, имате право да:

 9.1.1. поискате достъп до личната Ви информация (обикновено наричано "заявка за достъп от субекта на данните"). Това Ви дава възможност да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали ние я обработваме законосъобразно.

 9.1.2. поискате корекция на личната информация, която държим за Вас. Това Ви позволява да коригирате и актуализирате непълна или неточна информация, която държим за Вас.

 9.1.3. поискате изтриване на Вашата лична информация. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължим да я обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).

 9.1.4. възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато основаваме обработването на наш легитимен интерес (или такъв на трета страна) и са налице основания, свързани Вашата конкретна ситуация. Освен това, имате право да възразите, когато обработваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, включително в случаи на профилиране.

 9.1.5. поискате ограничаване на обработването на личната Ви информация. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или основанието за нейното обработване.

9.1.6. поискате прехвърляне на Вашата лична информация на друга страна /право на преносимост/.

 9.1.7. оттеглите съгласието си - в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да
бъде оттеглено.

Може да видите повече за тези права също на сайта на Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1045.
 
9.2. Упражняване на правата Ви.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, или да получите повече информация за него, моля, изпратете ни имейл на адрес: office@basscom.org или ни изпратете писмо на нашия адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бойчо войвода“ № 7,  ет. 4, тел.: 02/489 97 43.
Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.

Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора. Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, като в този случай ще Ви уведомим за това.

10. ВАШЕТО ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен Надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е Надзорният орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни, както следва: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg.

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.
 
11. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ние имаме право да променяме и актуализираме настоящата Политика. Ще публикуваме такива промени на нашия уебсайт: http://www.basscom.org/.