Стратегическите изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система

В рамките на Работната група по образование на браншовите ИКТ организации в България (Българска Aсоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска Асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска Уеб Асоциация(БУА), ИКТ Клъстер, Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ) и Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ)) беше изготвен документ, съдържащ стратегическите изисквания на софтуерната индустрия за реформа в образователната система.


Приложения:

1. Приложение БАРОМ - Барометър на българската софтуерна индустрия 2012 г. (English)
2. Приложение БВП - Модел на приноса на софтуерната индустрия към БВП
3. Приложение ТЕНД – Тенденции за развитие на българската софтуерна индустрия
4. Приложение СТУДП – Справка МОМН приети студенти по ИКТ специалности
5. Приложение СТУДЗ – Справка МОМН студенти в последна година на обучение по ИКТ специалности
6. Приложение ПРЕД – Предвиждане за работни места в софтуерната индустрия към 2015 г.
7. Приложение ПЗАК – Писмо на ИКТ сектора за проектозакон за училищно образование
8. Приложение СЗАК – Становище на ИКТ сектора за проектозакон за училищно образование
9. Приложение АНКЕТ – Резултати от анкета на софтуерните компании 2011 г.
10. Приложение КОМПЕТ – Синопсис на базови когнитивно-емоционални компетентности
11. Приложение БСТОРМ – Брейнсторминг за мислене и основни компетентности
12. Приложение ЕКОМП – Европейска рамка за е-компетенции (English)
13. Приложение ЕКВАЛ – Европейска квалификационна рамка
14. Приложение ИТУПР – Общ процес на ИТ управление
15. Приложение СПРОЦ – Общ процес на софтуерна разработка
16. Приложение МРОЛ – Модел на ролите в софтуерна компани
17. Приложение РОЛ-ПМ – Описание на роли – Управление на проекти и процеси
18. Приложение РОЛ-БА – Описание на роли - Бизнес анализ и моделиране
19. Приложение РОЛ-РАЗ – Описание на роли – Софтуерна разработка
20. Приложение РОЛ-КА – Описание на роли – Осигуряване на качеството
21. Приложение РОЛ-СИС – Описание на роли – Системна интеграция и администрация
22. Приложение РОЛ-ДОК – Описание на роли – Документация и ползваемост
23. Приложение РОЛ-ПОД – Описание на роли – Поддръжка на клиента
24. Приложение РОЛ-ПРО – Описание на роли – Мениджър професионално развитие
25. Приложение РОЛ-ЕМБ – Описание на роли – Embedded Software Engineering (English)
26. Приложение МОД-БА – Компетентностен модел – Бизнес анализ
27. Приложение МОД-ПM – Компетентностен модел – Управление на проекти
28. Приложение МОД-КА – Компетентностен модел – Управление на качеството
29. Приложение МОД-ТА – Компетентностен модел – Тест автоматизатор
30. Приложение МОД-ТЕ – Компетентностен модел – Тестер
31. Приложение МОД-РАЗ – Компетентностен модел – Програмист
32. Приложение МОД-ДОК – Компетентностен модел – Документатор
33. Приложение МОД-ПО – Компетентностен модел – Ползваемост
34. Приложение ПРОЕКТ – Съвместни проекти за 2013 г.
35. Приложение СЕМП - Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ): Програма за подобряване на обучението по управление на софтуерни и ИТ технологии в партньорство с Университет Карнеги Мелън, съфинансирана от Фондация Америка за България и Американска агенция за международно развитие
36. Приложение ДИА – „Диалог за бъдещето” - Гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за финдаментална реформа на образователната система
37. Приложение ДЖЪМП – Jump Math в България
38. Приложение ТАКАД – Софтуерна академия на Телерик
39. Приложение ЗАЕД – Заедно в час
40. Приложение ИНТЕЛ – Intel Tech в България